F

 

Formacja – jest to pewna część wykresu, kształtem przypominająca figurę geometryczną (np. trójkąt) , przedmiot (np. młot) lub kontur (np. głowa i ramiona). Dzięki rozpoznaniu formacji w trakcie jej tworzenia, inwestor ma szansę wejść w rynek w odpowiednim momencie (i dzięki temu zarobić).

 

                                          G

 

Głowa i ramiona – formacja odwrócenia trendu, kształtem przypominająca głowę i dwa ramiona. Tworzą ją trzy lokalne szczyty, z czego środkowy jest największy (głowa), a dwa pozostałe plasują się na nieco niższym poziomie (ramiona). Ramiona nie muszą być sobie równe. Formacja ta występuje po trendzie wzrostowym i zwiastuje spadki cen par walutowych.

 

                                          K

 

Konsolidacja (trend boczny, brak trendu) – sytuacja, w której cena danej pary walutowej utrzymuje się przez pewien czas na podobnym poziomie. Podczas trwania konsolidacji praktycznie nie ma możliwości na osiągnięcie większego zarobku.


                                          L

 

Linia trendu (trend line)jest to linia wyznaczająca kierunek, w którym podąża rynek. Powstaje poprzez połączenie lokalnych, coraz wyżej umiejscowionych dołków (w przypadku trendu rosnącego) lub lokalnych, coraz niżej umiejscowionych szczytów (w przypadku trendu spadkowego).

 

                                          P

 

Poziomy Fibonacciego (poziomy Fibo)poziomy cenowe, które mogą mieć duże znaczenie podczas analizy technicznej. Definiują momenty, w których jest prawdopodobna korekta, stają się również istotnymi liniami wsparcia i oporu. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Poziomy Fibonacciego.

                                          S

 

Spodek – formacja odwrócenia trendu, kształtem przypominająca półkole. Występuje po trendzie spadkowym i zwiastuje wzrosty ceny danej pary walutowej. Spodek to nic innego, jak długoterminowa konsolidacja, przybierająca określony kształt na wykresie.

 

                                          T


Trend – zmiany kursu w określonym kierunku, utrzymujące się przez pewien czas (jeśli przez jakiś okres czasu ceny rosną, mówimy o trendzie rosnącym, jeśli spadają – o malejącym).

Trend boczny – zob. konsolidacja

 

 


-> Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie zapoznaj się z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkiem forex.