Rodzaje wykresów

Rodzaje wykresówWiększość wykresów, z jakimi można spotkać się przy okazji analizy technicznej,  składa się z pojedynczych jednostek reprezentujących dany okres czasu. Taką jednostką może być słupek (wykresy słupkowe), świeca (wykresy świecowe) lub pojedynczy punkt (wykresy liniowe). Istnieją też wykresy punktowo-symboliczne, na których ruchy giełdowe są traktowane jak ciągły strumień danych, bez podziału na stałe jednostki czasu.

Wykresy słupkowe

Wykres słupkowy na rynku forex wygląda tak, jak na rysunku 1:

zasady forex wykres słupkowy
Rys. 1.1 – Wykres słupkowy EUR/USD
Zasady forex wykres słupkowy gbpjpy
Rys. 1.2 – Wykres słupkowy GBP/JPY

 

 

 

 

 

 

Wykresy słupkowe są dość popularne na giełdzie walutowej. Każda jednostka czasu (godzina, 4 godziny, dzień, miesiąc, itp.), wybrana w danej chwili przez inwestora, jest na nich reprezentowana za pomocą pionowej kreski (takiej, jak na rysunku 2), zwanej słupkiem.

zasady forex wykres słupkowy pojedynczy
Rys. 2 – Pojedynczy słupek

Długość tej kreski jest uzależniona od tego, jaka cena minimalna i maksymalna została osiągnięta w danym okresie czasu. Słupek zaczyna się więc na poziomie ceny minimalnej (punkt 4 – cena była wtedy na poziomie 1,3450), a kończy na poziomie ceny maksymalnej (punkt 1 – cena 1,3505).  Pozioma kreska pojawiająca się po prawej stronie, oznacza cenę zamknięcia (punkt 2 – cena 1,3495), czyli poziom, na jakim kurs waluty zatrzymał się na końcu danego okresu czasu. Analogicznie, po lewej stronie mamy poziomą kreskę oznaczającą  cenę otwarcia (punkt 3 – cena 1,3460). Słupki przedstawiane na wykresach są najczęściej pokolorowane. Kolor zielony oznacza, że cena zamknięcia jest wyższa, niż cena otwarcia. W przeciwnym wypadku słupek ma kolor czerwony. Nasz słupek, przedstawiony na rysunku, miałby kolor zielony, ponieważ cena zamknięcia (1,3495) jest wyższa od ceny otwarcia (1,3460).

 

Wykresy liniowe

Wykres liniowy (rys. 3) nie przekazuje tylu informacji, co wykres słupkowy:

zasady forex wykres liniowy
Rys. 3 – Wykres liniowy EUR/USD

 

Wykres liniowy to zbiór połączonych ze sobą punktów, przy czym punktami tymi są zazwyczaj ceny zamknięcia w danych przedziałach czasowych. Czasami zamiast cen zamknięcia stosuje się ceny otwarcia lub średnią cenę z danego przedziału.  Na wykresie nie mamy więc tylu informacji, ile mieliśmy w przypadku wykresu słupkowego. Brakuje informacji o wartościach najwyższych i najniższych. Część inwestorów uważa jednak, że poziomy maksimum i minimum są nieistotne podczas analizy i na wykres wystarczy nanieść tylko ceny zamknięcia.

Nie ulega wątpliwości, że wykresy liniowe są bardzo czytelne i przejrzyste. Pokazują, w jakim kierunku podąża rynek i pozwalają na różnego rodzaju analizy (formacje, linie trendu).


Wykresy świecowe

zasady forex wykres świecowy
Rys. 4.1 – Wykres świecowy EUR/USD
Zasady forex wykres świecowy gbpjpy
Rys. 4.2 – Wykres świecowy GBP/JPY

 

 

 

 

 

 

Wykresy świecowe (rys. 4) są świetną alternatywą dla wykresów słupkowych, stają się też ostatnio coraz bardziej popularne. Informacje przekazywane za pomocą tego wykresu to również, tak jak w przypadku wykresów słupkowych, cena otwarcia, zamknięcia, minimum i maksimum cenowe. Przewagą wykresów świecowych jest jednak ich sugestywność.

zasady forex świece japońskie
Rys. 5 – Świece japońskie, biały i czarny korpus

Zamiast słupka, dany interwał czasowy jest reprezentowany przez świecę. Świeca to prostokąt (zwany korpusem), z którego najczęściej z góry i z dołu wystają cienkie linie (zwane cieniem górnym i dolnym). Kolor korpusu pokazuje, czy cena w danym przedziale czasowym wzrosła, czy zmalała. I tak korpus biały (lub zielony) oznacza wzrost, natomiast czarny (lub czerwony) – spadek. Wielkość korpusu określa natomiast, jak duży był ruch cenowy. Na rysunku 5 widzimy przykładowe świece z białym i czarnym korpusem. W przypadku świecy białej dół korpusu reprezentuje cenę otwarcia, jego góra natomiast – cenę zamknięcia. W przypadku świecy czarnej jest dokładnie na odwrót. Cienie w obu przypadkach to nic innego, jak cena maksymalna i minimalna osiągnięta w danym interwale czasowym.

Zapisz