Głowa i ramiona

wpis w: Formacje | 0

Głowa i ramiona to formacja, która jest bardzo często spotykana podczas analizy wykresów par walutowych na rynku forex. Składa się ona z dwóch mniejszych, wyraźnie widocznych szczytów (ramiona), oraz jednego większego szczytu, umiejscowionego pomiędzy nimi (głowa). Jest to formacja zwiastująca odwrócenie trendu i pojawia się po trendzie wzrostowym (w przypadku trendu spadkowego mamy do czynienia z formacją odwróconej głowy). Im dłużej się tworzy, tym silniejszym sygnałem się staje.

Jak to wygląda w praktyce?

Na rysunku 1 widzimy formację głowy i ramion. Jej tworzenie rozpoczyna się w punkcie (1) i następuje po trendzie wzrostowym. Punkty (2) i (6) oznaczają ramiona, natomiast punkt (4), w którym cena osiąga maksymalną wartość, to głowa. Czerwona pozioma linia, to tzw. linia szyi. Tworzy się ją poprzez połączenie lokalnych minimów cenowych powstających pomiędzy głową, a ramionami (punkty 3 i 5). Linia ta nie musi być idealnie pozioma – może być nachylona w którąś ze stron.

Forex - głowa i ramiona
Rys. 1 – Głowa i ramiona

Najlepszy moment do zawarcia transakcji (w tym przypadku do złożenia zlecenia sprzedaży) następuje, gdy cena przełamuje linię szyi. Zazwyczaj transakcji dokonuje się w momencie, gdy cena znajduje się co najmniej 3% pod linią szyi. Ruch ceny w dół od momentu przebicia linii szyi powinien być co najmniej tak długi, jak wysokość głowy, mierzona od linii szyi. Dlatego też inwestor nie powinien panikować na widok korekty (np. takiej, jak na rysunku 1), ponieważ z dużym prawdopodobieństwem cena ponownie przyjmie trend spadkowy i będzie kontynuowany marsz w dół.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Podczas tworzenia się formacji głowy i ramion wolumen obrotów powinien stopniowo maleć. Najwyższą wartość powinien przyjąć w momencie, gdy lewe ramię osiąga swoją maksymalną cenę. Podczas tworzenia się głowy wartości wolumenu powinny być niższe, natomiast w przypadku prawego ramienia, jeszcze niższe, niż w przypadku głowy. Po przebiciu linii szyi powinien natomiast nastąpić wzrost wolumenu obrotów  (nie musi być on duży).

Co jeszcze możemy spotkać na wykresie?

W przypadku zmiany trendu wzrostowego na spadkowy, czasami spotyka się formację, w której występują dwie głowy, zamiast standardowej jednej. Są one wtedy mniej więcej tej samej wielkości. Natomiast w przypadku zmiany trendu spadkowego na wzrostowy, mamy do czynienia z formacją odwróconej głowy. Analiza tej formacji jest analogiczna do analizy klasycznej głowy i ramion.

Zapisz