Analiza fundamentalna na forex

wpis w: Podstawy | 0

Analiza fundamentalna to dość istotny element mający wpływ na kształtowanie się cen, z którym niejednokrotnie zetknie się trader operujący na rynku forex. Analiza fundamentalna to nic innego, jak śledzenie sytuacji makroekonomicznej w poszczególnych krajach, a także analiza zmian gospodarczych na świecie i ich wpływu na kształtowanie się cen. Najczęściej spotykane czynniki wchodzące w skład analizy fundamentalnej, to dane ekonomiczne, wypowiedzi ekspertów i ważnych osobistości, a także analiza polityki pieniężnej oraz wydarzeń, często nieoczekiwanych.

Dane ekonomiczne.

Publikowane dane ekonomiczne to chyba najbardziej kluczowy czynnik składający się na analizę fundamentalną na rynku forex. Zadaniem tradera jest w tym przypadku oszacowanie, czy pojawiające się dane mają już swoje odzwierciedlenie w cenie, czy jeszcze nie. Zazwyczaj informacje, które są oczekiwane przez ogół spekulantów, nie mają już znaczącego wpływu na rynek. Najistotniejsze są takie dane, których nikt się nie spodziewa i o których wie jak najmniejsza ilość osób. Wtedy ważna jest szybkość reakcji tradera na pojawiające się informacje. Od tego, jak szybki będzie, zależy zazwyczaj powodzenie jego przedsięwzięć.

Dane ekonomiczne są przedstawiane przez agencje informacyjne. Wskaźniki zbieżne z wcześniejszymi prognozami zwiastują spokój na rynku. Wskaźniki odbiegające od prognoz powodują natomiast większy chaos, a co za tym idzie – większa możliwość zarobku dla Ciebie, czyli potencjalnego inwestora forex.

Wypowiedzi i opinie.

Najbardziej istotne są oczywiście wypowiedzi osób mających największy wpływ na politykę pieniężną w danych krajach. Należy śledzić opinie takich osób, jak szefowie banków centralnych, czy członkowie rządu. Dodatkowo popularność ekipy rządzącej wpływa na atrakcyjność danego rynku walutowego dla innych krajów. Zagraniczni inwestorzy chętniej inwestują w takim kraju swój kapitał i umacniają jego walutę.

Śledzenie polityki pieniężnej.

Polityka pieniężna to w głównej mierze działania prowadzone przez banki centralne. W ich skład mogą wchodzić rożnego rodzaju interwencje walutowe, operacje, czy ustalany poziom stóp procentowych. Wszystkie te czynniki mają wpływ na sytuację na rynku walutowym i są obiektem zainteresowania inwestorów działających na forex.

Wydarzenia.

Są to zarówno wydarzenia polityczne, mające wpływ na popularność rządu, jak i różne sytuacje kryzysowe, takie jak ataki antyterrorystyczne, katastrofy, czy dane na temat długu publicznego. Złe wydarzenia powodują pogorszenie nastrojów, a to w pewnym stopniu wpływa na rynek walutowy.

 

Pamiętaj, że analiza fundamentalna jest istotnym czynnikiem, zarówno podczas handlu na forex, jak i na wielu innych parkietach. Nie jest jednak konieczne, byś zawsze się do niej stosował, szczególnie na początku. Jeśli nie rozumiesz przedstawianych tutaj zagadnień lub po prostu nie masz czasu ani ochoty na śledzenie tych ciągle zmieniających się informacji, możesz oprzeć się na analizie technicznej, która sama w sobie jest w stanie dawać bardzo dobre rezultaty. Możesz też skorzystać z gotowego rozwiązania i zlecić wykonanie analizy fundamentalnej interesującej Cię pary walutowej specjalistom:

 

Analiza makroekonomiczna (tzw. gra pod wskaźniki)
 

Kupując ten produkt, otrzymujesz szczegółową analizę wybranej pary walutowej pod kątem wskaźników makroekonomicznych (analiza fundamentalna) na przestrzeni roku. Eksperci specjalnie dla Ciebie przeanalizują wpływ na sytuację rynkową takich wskaźników, jak inflacja, bezrobocie, czy produkt krajowy brutto.

Typ: szkolenie/usługa na zamówienie Forex Analiza Makroekonomiczna
Cena: Sprawdź
Ocena: 5/5
Podejmij akcję: Zamów

 

Zapisz