Zasada „1% risk”

wpis w: Zarządzanie kapitałem | 0

Zasady ForexZasada „1% risk” jest jedną z podstawowych zasad, które powinno się stosować, aby chronić swój kapitał przed nadmiernymi stratami w krótkim czasie. Pozwala ona na efektywne zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i zabezpiecza przed szybkim wyzerowaniem konta. Wielu inwestorów działających na rynku forex jej nie używa, a nawet o niej nie wie. Na czym więc ona polega?

Zasada „1% risk” mówi o tym, że na pojedynczą transakcję nie powinno się przeznaczać więcej, niż 1% swojego kapitału. Jej zastosowanie jest następujące: przed wejściem na rynek ustalasz poziom stop loss, który w razie niepowodzenia zamknie twoją pozycję. Następnie obliczasz, ile pipsów dzieli twój poziom stop loss od aktualnej ceny pary walutowej, na której chcesz grać.  Przyjmijmy, że wartość ta wynosi 20 pipsów, a twoje środki to 20000 USD.

Mamy więc:

Kapitał = 20000 USD
Ewentualna strata = 20 pipsów

Z założenia nie powinniśmy ryzykować więcej, niż 1% kapitału. 1% naszego kapitału to 20000 USD x 0,01 = 200 USD. Przyjmujemy więc, że maksymalna strata, jaką możemy ponieść, wynosi 200 USD. Z drugiej strony, nasza maksymalna strata wynosi 20 pisów. W związku z tym, inwestor może przeznaczyć 10 USD (200/20) na jednego pipsa. Powinien więc zagrać 1 lotem (100.000 jednostek). W przypadku 1 lota, zmiana kursu o 1 pips będzie równoznaczna zyskowi (lub stracie) wynoszącej 10 USD (dlaczego tak się dzieje, przeczytasz w artykule pips, wartość pipsa). Inwestor ryzykuje więc w tym przypadku dokładnie 1% swojego kapitału, który wpłacił na kontro swojego brokera forex.

Należy pamiętać, że zadaniem zasady „1% risk” nie jest określenie poziomu Stop Loss dla danej transakcji, tylko obliczenie, ile możesz zainwestować na 1 pipsa przy wcześniej ustalonym poziomie SL.

 

Dlaczego powinno się stosować zasadę „1% risk”?

Pomijając fakt, że zarządzanie ryzykiem jest niezbędnym elementem na rynku forex, istotne jest również to, że granie stałą sumą (niezależnie od tego, jakim procentem naszego kapitału ta suma jest) może spowodować szybszą stratę pieniędzy. Wielu traderów gra jednak w taki właśnie sposób, nie zdając sobie sprawy, że niepotrzebnie ryzykują zbyt dużą część swojego kapitału i mogą szybko doprowadzić do wyzerowania konta.

Zapisz