Spodek

wpis w: Formacje | 0

Spodek to formacja odwrócenia trendu. Jest bardzo silna, a jej pojawienie się oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem ceny zaczną rosnąć. Formacja ta kształtem przypomina spodek i pojawia się po trendzie spadkowym (po trendzie wzrostowym mamy do czynienia z formacją odwróconego spodka). Inaczej nazywa się ją także formacją zaokrąglonego dna. Jej wygląd przedstawia rysunek 1:

zasady forex - formacja spodka
Rys. 1 – Formacja spodka

Im dłużej spodek się tworzy, tym silniejszym sygnałem się staje. Na rysunku widzimy spodek, który tworzył się przez pół roku – w tym przypadku było niemal pewne, że cena w końcu mocno wystrzeli w górę. Zazwyczaj wybicie ze spodka zostaje potwierdzone przez silną zwyżkę wolumenu obrotów. Czasami zdarza się, że po wybiciu ze spodka pojawia się jeszcze korekta, czyli krótkotrwały ruch ceny w dół. Ważne jest, aby w tym momencie nie panikować i nie zamykać pozycji, gdyż wykres najprawdopodobniej wróci na właściwy tor i zacznie piąć się ku górze.

Czym jest odwrócony spodek?

Analogicznie sprawa ma się w przypadku formacji odwróconego spodka (inaczej mówiąc – zaokrąglonego szczytu). Wtedy mamy do czynienia z zapowiedzią zmiany trendu wzrostowego na spadkowy.  Wolumen obrotów powinien w tym przypadku osiągać maksymalne wartości w momencie, gdy cena osiąga swoje maksimum (czyli mniej więcej pośrodku spodka). Sprzedaży powinno dokonać się w momencie, gdy cena przecina linię wyznaczającą formację.

Zapisz