Prosta średnia krocząca (SMA)

wpis w: Średnie kroczące | 0

Prosta średnia krocząca (ang. simple moving average, SMA) to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi analizy technicznej na rynku forex. W jaki sposób się ją wylicza? SMA to tak naprawdę zwykła średnia arytmetyczna z jakiegoś okresu czasu, np. z ostatnich 30 dni. Każdego nowego dnia najstarsza wartość cenowa zostaje zastąpiona najnowszą, dlatego średnia ta nazywana jest kroczącą (lub ruchomą). W przypadku średniej z X dni, wyliczenie wartości dla bieżącego dnia polega na zsumowaniu wartości cenowych z X dni (mogą to być zarówno ceny otwarcia, zamknięcia, jak i średnia cena każdego dnia, maksimum lub minimum) i podzieleniu wyniku przez liczbę dni, czyli X. Im większy okres czasu uwzględnimy przy obliczaniu średniej, tym bardziej wygładzona ona będzie. Większy okres czasu to również wolniejsze reagowanie na zmiany.

zasady forex prosta średnia krocząca SMA
Rys. 1 – Prosta średnia krocząca z 10 i 30 ostatnich odczytów

 

Na rysunku 1 widzimy dwie średnie kroczące. Pierwsza, utworzona na podstawie 10 ostatnich odczytów (kolor niebieski) i druga, utworzona na podstawie 30 ostatnich odczytów (kolor czerwony). Jak widzimy, średnia z 10 odczytów bardziej podąża za wykresem i szybciej reaguje na zmiany. Średnia 30-dniowa zachowuje się znacznie spokojniej.

Jaką ilość odczytów najlepiej stosować? O tym dowiesz się w artykule W jaki sposób interpretować średnie.

Główną wadą prostej średniej kroczącej jest to, że ceny wchodzące w jej skład mają jednakową wagę. W przypadku średniej 30-dniowej, cena sprzed 2 dni ma takie samo znaczenie, jak cena sprzed 28. Dlatego alternatywą dla prostej średniej kroczącej są średnie uwzględniające aktualność wliczanej w nią ceny.

 

Zapisz