Liczby Fibonacciego

wpis w: Geometryka Fibonacciego | 0

Liczby Fibonacciego to specyficzny ciąg liczb, odkryty przez matematyka Leonardo Fibonacciego. Ciąg ten składa się z liczb, w których każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich. Dwie początkowe liczby to 0 i 1, a każda następna jest tworzona właśnie w myśl tej zasady. Ciąg ten ma więc postać: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, … .

Liczby te zostały wykorzystane w giełdowej analizie technicznej. Na ich podstawie powstały tzw. poziomy Fibonacciego (często używa się również terminu zniesienia Fibonacciego). Obecnie jest to narzędzie bardzo często wykorzystywane przez analityków giełdowych. W jaki sposób to działa? Poziomy Fibonacciego definiują, w którym mniej więcej miejscu z dużym prawdopodobieństwem nastąpi korekta cenowa. W momencie, gdy następuje odwrócenie trendu, możemy wyznaczyć (za pomocą odpowiedniej opcji na platformie transakcyjnej) poziomy, na których może dojść do chwilowej zmiany trendu. Poziomy te są związane z teorią fal Elliota i bazują na pewnych powtarzalnych zjawiskach, występujących podczas analizy wykresów (dzięki teorii fal Elliota możemy również prognozować długość kolejnych korekt na podstawie długości korekt, które je poprzedzają). Ale do rzeczy. Poziomy te, to 38,2%, 50% i 61,8% (oraz nieco mniej popularne 23,6% oraz 78,6%). Po zastosowaniu tego wskaźnika na wykresie, jest on przedstawiony w postaci poziomych linii, w okolicach których powinno nastąpić zawahanie ceny. Na rysunku 1. zostały przedstawione takie właśnie poziomy.

Poziomy fibonacciego
Rys. 1 – Poziomy Fibonacciego

Na rysunku 1. zostały oznaczone trzy najpopularniejsze poziomy Fibonacciego. Wykres, będący w tym przypadku w trendzie wzrostowym, zatrzymuje się na pewien okres czasu tuż przez linią 61,8 % (punkt 1). Rynek wchodzi w fazę korekty (jest to wykres w ujęciu miesięcznym, dlatego nie jest to tak dobrze widoczne, jednak w tym okresie mieliśmy do czynienia z wyraźną korektą). Następnie bardzo wyraźnie widać, że poziom 50% powoduje zmianę trendu (w obu przypadkach jest to zakończenie korekty – punkt 2). Poziom 38,2% również był źródłem zmiany kierunku, w którym podążała cena, choć za pierwszym razem został przekroczony (punkt 3), a potem był bardziej precyzyjny (punkt 4).

Poziomy Fibonacciego działają analogicznie w przypadku trendów spadkowych. Trader, który opanuje wiedzę związaną z tym wskaźnikiem i dodatkowo połączy ją z innymi narzędziami analizy wykresów, ma szanse na uzyskanie dobrych wyników w handlu na rynku forex. Wiele informacji na temat liczb Fibonacciego znajdziesz w książce Liczby Fibonacciego na rynku Forex, autorstwa Łukasza Fijołka.

Zapisz