Formacje świecowe – podstawowe zasady

Formacje świecoweWykresy świecowe są ostatnio bardzo popularne wśród inwestorów analizujących ceny na rynku forex. Jednym z podstawowych elementów analizy takich wykresów jest rozpoznawanie formacji świecowych. Jakie są kluczowe zasady takich analiz? (Niżej wymienione zasady sprawdzają się również w przypadku innych typów wykresów).

 

Formacja to odzwierciedlenie psychologii inwestorów.

W momencie, gdy analizujesz wykres cenowy danej pary walutowej i widzisz, że zaczyna się tworzyć formacja świecowa, wiedz, że nie jest to tylko przypadkowy układ świec. To coś więcej – formacja odzwierciedla zachowanie inwestorów. Właśnie dlatego wiele pojawiających się formacji jest dobrym wskaźnikiem inwestycyjnym. Inni traderzy również widzą tworzącą się formację i reagują adekwatnie do niej.

 

Większy interwał – pewniejsze sygnały

Formacje możemy zaobserwować zarówno na wykresach z małym interwałem czasowym (np. 15-minutowym), jak i z interwałem nieco większym (np. 4-godzinny lub 1-dniowy). Wiedz jednak, że im większy przedział czasowy, tym mocniejszy sygnał inwestycyjny.

 

Większe formacje – pewniejsze sygnały

Formacja może składać się zarówno z dużej ilości świec, jak i tylko z kilku. Która jest bardziej miarodajna? Oczywiście ta, w skład której wchodzi większa ilość świec. Im dłużej się coś buduje, tym mocniejsza będzie budowla. Tak samo jest na rynku forex (gdzie budowle, to nic innego, jak formacje świecowe).

 

Im wyraźniejszy trend, tym większa siła formacji

To prawda, wiele formacji i wskaźników sprawdza się lepiej, gdy rynek wyraźnie zwyżkuje lub zniżkuje. Wtedy zarówno sygnały kontynuacji, jak i odwrócenia trendu, będą bardziej rzetelne. W przypadku konsolidacji (czyli braku trendu) ich skuteczność może być znacznie słabsza. Niektóre wskaźniki działają w takich sytuacjach wręcz bardzo źle.

Zapisz